Wszystkie usługi z portalu www-2.puesc.gov.pl zostały przeniesione na nowy portal PUESC.

All services from the www-2.puesc.gov.pl portal have been moved to the new PUESC portal.